Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

catherineee
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
Reposted fromniewychowana niewychowana viafoodforsoul foodforsoul

August 03 2017

catherineee
Podaruj tym, których kochasz skrzydła, aby mogli latać, korzenie aby wracali i powody, aby zostali.
— Dalajlama
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viayeanne yeanne
catherineee
0953 4ea8 500
Reposted fromhagis hagis viasatyra satyra
catherineee
Człowiek zbiera to, co posiał. Tego wieczoru twoim żniwem jest samotność.
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaaanetaxx aanetaxx
catherineee
catherineee
Ludzie wybierają to co jest przyjemniejsze, dlatego piją kawę z mlekiem, wódkę z sokiem i kochają ciałem, a nie sercem.
catherineee
Ogromnie wiele słów potrzeba, by nie powiedzieć prawdy.
— Anna Kamieńska
Reposted fromVerdeLemon VerdeLemon viakrainakredek krainakredek
7303 ffbc
Reposted fromrenious renious viakrainakredek krainakredek
catherineee

July 30 2017

catherineee
4632 4819 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaalliwantisyou alliwantisyou
catherineee
6241 464b 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
6248 3a1f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
3576 374a 500
pamiętaj że doba ma tylko 24h nie skracaj jej na zdrowy i spokojny sen.
„Przekrój” 1970, nr 1340.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamadamemonroe madamemonroe

July 29 2017

catherineee
Największym problemem komunikacji jest to, że nie słuchamy, by zrozumieć. Słuchamy, by odpowiedzieć.
Reposted fromxalchemic xalchemic viabezsenna bezsenna
catherineee
8413 8124
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viapleassure pleassure

July 28 2017

catherineee
catherineee
Nie dotarło. Siedziała wkurwiona i zachowywała się jak milcząca idiotka. To niesamowite, że niektórzy nawet milcząc pierdolą głupoty.
— Ochocki, Vithren
Reposted fromvith vith viarudaizia rudaizia
catherineee
4613 4139 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit

July 27 2017

catherineee
Zasypiać codziennie mając Ciebie obok, z Twoją  ręką gdzieś w moich włosach, czując Twoje ciepło.  Budzić się w Twoich objęciach, przytulać długo, aż któreś z nas przyniesie kawę pachnącą kardamonem. Zatrzymywać się w ciągu dnia po buziaka albo dwa. Wracać do naszego domu, w którym na mnie czekasz.  Przytulać się, często i długo. Dzielić z Tobą myśli, nawet te najbardziej bezsensowne. Jeść o północy i całować się w kuchni.  Zabawne, że największe marzenia mogą stać się codziennością. Zabawne, jak wiele szczęścia może ona dawać. 
Cztery Wieki Pozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl