Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2017

catherineee
Reposted frombluuu bluuu

May 23 2017

catherineee
5114 e4d0 500
Reposted fromdozylnie dozylnie viaszarakoszula szarakoszula
catherineee
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaszarakoszula szarakoszula

You are like a flower.

You begin as a seed; pure, and beautiful.

Day by day, you blossom at your own pace.

Through constant nurturing, water, love, and care, you bloom into your own shape.

You, and only you, are meant to be the flower in which you become. No amount of rain, drought, or sunshine will change this. Thus, do not try to change your own seed, for it was created just the way it is; through its colours, aroma, and simple nature.

All of which, dear flower, is absolutely perfect.

— Nicole Addison
catherineee
6126 1199
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
6215 403c
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
6258 e84f
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
5159 9774
Reposted fromkyte kyte viafoodforsoul foodforsoul
catherineee
0077 be37 500
Reposted frompiehus piehus viagwiazdeczka gwiazdeczka
catherineee
9029 2c16
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
catherineee
catherineee
4963 bc6e
Reposted fromkyte kyte viakrainakredek krainakredek
catherineee
1235 d50e 500
"Jak Ogien" - Sara Lovestam
Reposted fromLittleGrey LittleGrey viakrainakredek krainakredek
catherineee
Nie uzależniaj swojego szczęścia od innych. Znajdź je w sobie.
— na dziś.

May 19 2017

catherineee
Na pytanie, gdzie można kogoś poznać, odpowiadam w dupie. Poznawanie ludzi to nie kwestia miejsca, tylko kwestia nastawienia. Otwartości.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromlittlefool littlefool viaMissMurder MissMurder
catherineee
Zmiany należy wprowadzać wtedy, gdy do nich dojrzewamy, a nie akurat dlatego, że w jakimś ściśle umownym momencie zmienia się data w kalendarzu.
catherineee
Pluń na wszystko, co minęło: na własną boleść i cudzą nikczemność. Wybierz sobie jakiś cel, jakikolwiek, i zacznij życie od nowa.
— B. Prus "Lalka"
Reposted fromretro-girl retro-girl viacontigo contigo
catherineee
2668 30e9
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
5957 33e4
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
Mieć taką osobę co uspokoi serce.
Reposted fromScarletWolf ScarletWolf viabitemyneck bitemyneck
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl