Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2018

catherineee
5326 bcbb 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaweheartit weheartit
catherineee
Będę Cię miłował, dopóki krew krąży w moich żyłach i oddech pulsuje w moich piersiach. Dziś, jutro, zawsze. Nie odstąpię Ciebie dla kobiet piękniejszych, ponieważ jesteś jedyną gwiazdą mojego życia, ani dla bogatszych, ponieważ złoto nigdy nie sprzyja miłości. Będę Cię miłował i wtedy, gdy zmarszczki pokryją Twoją twarz maleńkimi drobinami popiołu i kiedy złoto Twoich włosów zamieni się w stare srebro. Gdyby przyszła na nas wojna, głód lub choroba, będę Twoim mężczyną w złym i najgorszym. Przyniosę Ci kubek wody, kiedy będziesz spragniona, i owsiany placek, kiedy będziesz głodna"
— przysięga małżeńska z Katalonii z XI wieku
Reposted fromszyszaak szyszaak viaramoneska ramoneska
catherineee
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover

June 29 2018

catherineee
catherineee
5299 1e20 500
Reposted fromtfu tfu viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe

June 24 2018

catherineee
Reposted fromgruetze gruetze viaAmericanlover Americanlover
catherineee
5833 3f76
Reposted fromthetemple thetemple viagabrielle gabrielle

June 21 2018

catherineee
0627 0cfc
Reposted fromhalfjohn halfjohn viaAmericanlover Americanlover
catherineee
2145 a213
Reposted fromczajnikq czajnikq viakrainakredek krainakredek

May 28 2018

catherineee
3342 ba02 500
Reposted fromzciach zciach viagabrielle gabrielle
catherineee
catherineee
Bo choćby nawet cały świat rzucał w ciebie kamieniami, to jeżeli Mama stoi po Twojej stronie, nic ci się nie stanie.
— Jojo Moyes, Razem będzie lepiej
Reposted fromcontigo contigo viagabrielle gabrielle
6434 8823 500
catherineee
catherineee
9686 b81f 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
0060 a227 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
catherineee
0098 9b3f 500
catherineee
0253 cdd2 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialookbook lookbook

May 17 2018

catherineee
Poznawanie drugiej osoby polega na odkrywaniu świata znaczeń, jakie ona nadaje.
— Zajęcia ze Złożonych Procesów Poznawczych, temat: język
Reposted frommarkotna markotna viadippi dippi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl