Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
2700 4933 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaAmericanlover Americanlover
catherineee
3612 1cca 500
Reposted fromnutt nutt viaAmericanlover Americanlover
catherineee
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
Reposted fromobliviate obliviate viaMargheRita86 MargheRita86
catherineee
catherineee
catherineee
8231 7a1b 500
Reposted frommoai moai viamonroewiecznamonroe monroewiecznamonroe
catherineee
4836 d1b1 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabitemyneck bitemyneck

October 28 2018

catherineee
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
Co jest w życiu najważniejsze? „Po pierwsze przyjaciele. A poza tym: Chcieć niezbyt wiele. Wyzwolić się z kultu młodości. Cieszyć się pięknem. Nie dbać o sławę. Wyzbyć się pożądliwości. Nie mieć pretensji do świata. Mierzyć siebie swoją własną miarą. Zrozumieć swój świat. Nie pouczać. Iść na kompromisy ze sobą i światem. Godzić się na miernotę życia. Nie szukać szczęścia. Nie wierzyć w sprawiedliwość świata. Z zasady ufać ludziom. Nie skarżyć się na życie. Unikać rygoryzmu i fundamentalizmu.”  
— Leszek Kołakowski
catherineee
Kobiety tęsknią za nieprzewidywalnością.   Za jasnym komunikowaniem swoich oczekiwań. Kobieta chce, aby facet do niej podszedł i powiedział: „Chcę Cię.” A następnie nie spuścił wzroku i patrzył tak długo, żeby się zaczerwieniła i to ona spuściła wzrok.  Tym, co napędza kobietę, są emocje. Dasz jej emocje, masz kobietę.
— Piotr C.
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
Reposted fromgruetze gruetze vianiedot niedot
catherineee
Reposted frombluuu bluuu
catherineee
Reposted frombluuu bluuu

October 24 2018

1427 00db
Reposted frombng123 bng123 viakalesony-dziadka kalesony-dziadka
catherineee
0045 a970
Reposted fromkarahippie karahippie viatalula talula
catherineee
Nie ma w życiu niczego cenniejszego niż czas. To jak podarowanie cząstki swojego życia, której już nigdy nie odzyskasz. Czyjaś obecność jest bezcenna. 
— Ilona Gołębiewska
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialentilcia lentilcia

October 18 2018

catherineee
8266 1fb2
Reposted fromnezavisan nezavisan vianonecares nonecares
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl