Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

catherineee
catherineee
7557 d69a 500
Reposted frommoai moai
catherineee
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viaAmericanlover Americanlover
catherineee

September 16 2018

catherineee

Mówisz, że kochałaś już kilka razy?
Że wylądowałaś już naście razy w łóżku zawsze z innym facetem,
ale za każdym razem było to z miłości?

To powiedz mi, ile ta twoja miłość trwała...
Pół roku?
Może rok?

Kurde, ja włosy na warkocz dłużej zapuszczam,
a w NFZ w trakcie trwania twej Miłości,
nie otrzymasz terminu na podstawowe badania.

Może trzeba w końcu zejść na ziemię?
Wiesz co to miłość?
To przede wszystkim uczucie, które jest wieczne.
Czy kochasz nadal swojego byłego?
No właśnie.

Miłość musi zawrzeć w sobie przede wszystkim długoletnią,
prawdziwą przyjaźń, której czysto logicznie nie zbudujesz w pół kurwa roku.
To ze lądujesz w łóżku szybciej, niz Ja myje włosy na głowie,
nie ma nic wspólnego z prawdziwą miłością.

To uczucie, które buduje się partnersko całe życie.
Nic nie liczy się więcej, jak wspólne szczęście.
W tłumie miliardów ludzi, widzisz tylko swoją iskrę, która powoduje ogień w sercu,
a nie kurwa wszystkich którzy są jedynie atrakcyjni.

Mamy popierdolone czasy, gdzie miłość ludzie wyznają sobie na drugim spotkaniu.
Ludzie, których najdłuższy związek trwał kilka lat.
Związek, który rozpierdolił się jak domek z kart.
Uczucie, które pękło jak bańka mydlana.
Czas, który wyleczył rany szybciej,
niż start e34 spod świateł przy centrum miasta.

Ludzie, którzy się kochają,
oddają sobie najważniejszy dar.
Jest nim obecność.

Sa, mimo kłótni i sprzeczek.
Są, mimo wzlotów i upadków.
Są, mimo kryzysów i radości.
Są, mimo całego zła, które chce waszej porażki.
Są, w zdrowiu i przede wszystkim chorobie.

Bo widzisz mój drogi...
W miłości nie chodzi tylko o to, aby podlewać żyjące kwiaty.
Trzeba się jeszcze nauczyć podnosić te, które już niestety upadły.

Powodów do odejścia jest wiele.
Ale powodów do ratunku jeszcze więcej.

— Jakub Łotecki
Reposted fromthesmajl thesmajl viawosq wosq
catherineee
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viacolorful colorful
catherineee
Po prostu chcę życia, w którym o poranku zaczytana w książkę, będę czuć jego ciało tulące się do mnie, widzieć jego uśmiech delikatny… Jego oczy o poranku zaspane, jego głos kojący każdego dnia już do końca mojego życia. I jego dłoń, głaszczącą moje włosy, czuć, bo wtedy wiem, że jest blisko… I ja - j e s t e m.
— Wiktoria Błędzka
catherineee
Szaleństwem jest robić wciąż to samo
i oczekiwać innych rezultatów.
— Albert Einstein
Reposted frombeckycue beckycue viawosq wosq
catherineee
catherineee
5324 1890 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaphilomath philomath
catherineee
4139 8251
catherineee
catherineee
3417 dca9 500
catherineee
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski

September 14 2018

catherineee
Reposted fromLaila7 Laila7 viaAmericanlover Americanlover
catherineee
catherineee
catherineee
7851 ba33 500
Reposted fromzlotowlosa zlotowlosa viaMargheRita86 MargheRita86

September 13 2018

catherineee
8965 606f 500
Reposted fromdejno dejno viaAmericanlover Americanlover

September 12 2018

2450 c662
Reposted fromblutelf blutelf viaAmericanlover Americanlover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl