Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2019

catherineee
1949 f9b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos

August 12 2019

catherineee
9903 e186 500
Reposted fromcontigo contigo
catherineee
5207 ba57 500
Reposted fromcontigo contigo vianot-alice not-alice
catherineee
4745 e1c1 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viaramoneska ramoneska

August 10 2019

catherineee
8400 c373 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viafutureiscoming futureiscoming
catherineee
3227 0d90 500
catherineee
3356 1b17 500
catherineee

August 07 2019

catherineee
0651 cbed 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viaAmericanlover Americanlover
catherineee
Czas leci. Jesteś pasażerem czy pilotem?
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
catherineee
2306 daaa 500
Jakub Zasada - Odmiany kawek (plakat)
catherineee
9433 1bb9 500
catherineee
Nasza kultura opiera się na nadmiarze, nadprodukcji, w rezultacie czego nasze doświadczenie zmysłowe stopniowo coraz bardziej traci na wyrazistości. Warunki współczesnego życia - materialnej obfitości, namnożenia rzeczy - osłabiają naszą zdolność odczuwania. (...) Dziś ważne jest uleczenie naszych zmysłów. Musimy się nauczyć więcej widzieć, słyszeć i odczuwać.
— Susan Sontag, "Przeciw interpretacji i inne eseje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafoodforsoul foodforsoul
catherineee

Pierwsza zasada życia. Rób rzeczy, których się boisz.


— Rebecka Michaelson
Reposted fromAnimalinme Animalinme viafoodforsoul foodforsoul

July 26 2019

catherineee
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
catherineee
Reposted fromshakeme shakeme viapimpmyheart pimpmyheart
catherineee
6547 0786
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaphilomath philomath
catherineee
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
4736 b1fa
Reposted fromrousmadder rousmadder viaphilomath philomath

July 16 2019

catherineee
Wiesz, co się liczy długoterminowo w związkach? Nie jest to seks, nie są to emocje, nie jest to wygląd. Tym czymś jest spokój. Możliwość wyjechania z kumplami na weekend i nie zastanie po powrocie zapłakanych oczu. Możliwość zamknięcia się w pokoju i poczytania książki bez pytania: "Stało się coś? Kochasz mnie?". Możliwość umówienia się z koleżanką z pracy bez podejrzeń o zdradę, ale też bycie wolnym od podejrzewania swojej dziewczyny o to, że ciebie zdradza.
Najważniejsza jest przyjaźń z osobą, która potrafi samodzielnie żyć i to, żeby się wzajemnie nie podusić swoimi problemami, oczekiwaniami, lękami i emocjami. Każdy potrzebuje powietrza, żeby nim oddychać, a jeśli go nie ma, to idzie szukać go gdzieś indziej.
— Volant "Sexcatcher"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viala-lu la-lu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl